centrální vysavač Electrolux a BEAM

Úsporné větrání pro zdravé bydlení

21. 12. 2016

Ještě před nějakými deseti lety byly technologie určené k řízenému větrání domu či bytu, a současně předávající tepelnou energii, mezi širší českou veřejností spíše neznámé. Odjakživa se přece větralo otevřením okna a myšlenka, že by teplo dům opouštějící mohlo předávat svoji energii čerstvému vzduchu do domu proudícímu, se nacházela v kategorii fantazií. 

Dnes se stává systém řízené ventilace (někdy také bývá užíván termín nucená ventilace) s rekuperací odpadního tepla standardním vybavením všech energeticky úsporných rodinných domů a bytů. A můžeme dokonce říci, že tato nová kvalita do značné míry formuje celé moderní stavebnictví.

Pasivní domy se bez ní neobejdou, nízkoenergetického standardu pomáhá dosahovat i jinak běžným stavbám. Takže vlastně každý nově stavěný rodinný dům, pokud si jeho majitelé chtějí počínat jen trochu hospodárně, by předností řízeného větrání s rekuperací tepla měl využívat.

Dosud sice žádný zákon ani vyhláška u nás povinnost vybavit novostavbu technologií řízeného větrání s rekuperací tepla jednoznačně nenařizuje, ale v souvislosti s jinými povinnostmi, už by to asi v praxi zvykem být mělo. A také při četbě souvisejících vyhlášek i norem už lze, byť zatím jen jaksi mezi řádky, nevyhnutelnost používání takového systémového řešení energetických úspor zřetelně vnímat!

Služba nepřetržité ventilace

Je totiž jasně dána povinnost zajistit v každém nově stavěném objektu kvalitní přívod čerstvého vzduchu a hlavně garantovat dlouhodobě optimální hladinu oxidu uhličitého ve všech režimech užívání domu. Což za současných technických podmínek přirozené nárazové větrání okny skutečně není schopno zajistit.

Nezpochybnitelný hygienický limit, upravující kvalitu vzduchu uvnitř obytných budov, dává jasný pokyn k velké pozornosti právě této otázce. A dokonalé splnění žádaných parametrů znamená větrat řízeným způsobem. Službu nepřetržité ventilace, pochopitelně bez oné dnešní cenné nadstavby ve formě předávání tepla, totiž od nepaměti vlastně sama o sobě zajišťovala klasická dřevěná okna, původně dokonce okna špaletová. Netěsnila ani zdaleka tak dobře, jako současné produkty tohoto druhu. Teplo jimi sice překotně utíkalo, ale potřebná dávka zdravého vzduchu se do obydlí naopak nepřetržitě dostávala. Takové jednoduché procesy však s dnešními dokonalými okny dávno skončily.

Jak tedy pracuje moderní systém řízeného větrání: Čerstvý venkovní vzduch nasávaný do centrální vzduchotechnické jednotky je filtrován a předehříván v rekuperačním výměníku odpadním teplem. Takto upravený vzduch se potom rozvádí vzduchovody integrovanými do podlah a stropů k jednotlivým obytným místnostem. Jde vlastně o jakýsi koloběh… Současně je totiž vzduch znečištěný odsáván z koupelen, WC a kuchyně, aby pak byl prostřednictvím rekuperační jednotky zase zbaven tepla a teprve potom vyfukován do exteriéru.

Nežádoucí oxid uhličitý

Dokonalé větrání je základem komfortního vnitřního klimatu a udržování zdraví lidí, kteří se v budově pohybují. To platí stejnou měrou jak pro větrání bytů či rodinných domů, tak i pro větrání komerčně využívaných provozů. Systém pro komfortní větrání s rekuperací tepla zaručuje energeticky optimální výměnu vzduchu, a pokud jde o předávání tepla, dochází k tomu u nejefektivnějších zařízení tohoto druhu s účinností až 95 procent! Proces lze řídit automaticky podle místních provozních potřeb. Navzájem sladěné součásti systému přivádějí nepřetržitě čerstvý vzduch a odvádějí vzduch spotřebovaný.

Optimální přívod čerstvého a přitom už ohřátého vzduchu, samozřejmě bez nežádoucího průvanu, vytváří velmi komfortní prostředí. A pokud padla zmínka o hygienické normě upravující optimální přítomnost oxidu uhličitého, říká si tato informace o upřesnění. Žádoucí hladina oxidu uhličitého je zhruba 1000 ppm, ještě povolená koncentrace pak maximálně 1500 ppm (Pettenkoferovo číslo, jednotka obsahující jednu objemovou část v milionu) a bývá hlídána automaticky.

Podle příslušných studií je hladina oxidu uhličitého i v moderních dobře zateplených obytných budovách překračována někdy více než dvakrát! Vede to zejména k nekvalitnímu spánku a k poruchám vylučování hormonu melatonin, což má důsledky na lidské zdraví. Vysoká koncentrace CO2 pak indikuje rovněž vysokou koncentraci vlhkosti, prachu, pylů, různých bio odérů, těkavých škodlivin z nábytku, textilu, i roztočů… Všechno to jsou alergeny. Proto je řízené větrání s rekuperací tepla do domů a bytů tak vhodné.

Co s deseti litry vody

Nebo jiný úhel pohledu: Denní produkce vody ve formě vodní páry činí v rodinném domku se čtyřmi obyvateli běžně i deset litrů! Jde o výsledek vlivů vaření, mytí nádobí, zalévání květin, sprchování i existence běžného lidského metabolizmu. Toto množství vody se z interiéru buď vyvětrá, nebo nevyvětrá. A ve druhém případě pak voda někde kondenzuje. Výsledkem bývají plísně, přítomnost roztočů a dalších nepříjemných průvodců bydlení. Z řady měření ve zcela konkrétních podmínkách vyplývá, že při optimálně řízeném větrání s rekuperací lze dodržet hodnoty relativní vlhkosti v rodinném domě v rozsahu 35 až 40 procent.

Řízené větrání s rekuperací tepla, oproti klasickému jednorázovému větrání otevřenými okny, jednoznačně zvyšuje komfort jakéhokoli obytného prostředí. Dochází k nepřetržité výměně vlhkého vzduchu, interiér se zbavuje kuchyňských pachů, případně tabákového kouře a těkavých organických látek. Do objektu je přiváděn čerstvý vzduch plynule a nepřetržitě, což zamezuje tvorbě jakýchkoli plísní. A systém přináší značné finanční úspory. Obvykle se uvádí, že úspora spotřebovaných energií s jednotkou řízeného větrání a rekuperace tepla dosahuje oproti tradičním metodám větrání úspory kolem padesáti procent.

V širších souvislostech až asi nikoho nepřekvapí, že jednotky řízeného větrání s rekuperací tepla dnes skutečně musíme chápat jako naprosto klíčový prvek moderního rodinného domu. Přičemž jejich přínos je sledován ve dvou rovinách. Vedle kvalit žádaných z hlediska úspory energií, je dnes stejně žádoucí také efekt dokonale čistého ovzduší v interiéru. A konečně řízené větrání s rekuperací tepla rovněž přispívá k ochraně budov a prokazatelně prodlužuje jejich životnost.

(cb)