SONY DSC

Řízené větrání každému domu

2. 2. 2017

Budovy určené k bydlení spotřebují zhruba padesát procent veškeré na světě vyráběné energie! To stojí ohromné peníze, snahou je šetřit a logicky nejlevnější je samozřejmě tedy ta energie, kterou nemusíme vůbec vyrobit.

Uvedené konstatování všichni známe, bývá používáno jako argument při vhodných i méně vhodných příležitostech. Také Evropský parlament svojí směrnicí už z května roku 2010 velí počínat si napříště především při stavbách obytných budov tak, aby tyto objekty si byly schopny většinu spotřebovávané energie zajišťovat samy o sobě. Tedy pomocí technologií využívajících obnovitelné zdroje. I když si tento pokyn část veřejnosti vykládá poněkud zjednodušeně, pouze jako nutnost napříště stavět domy výhradně v pasivním energetickém standardu, a tento chaos ochotně podporují i média, podstata věci zůstává stejná. A český právní řád, pokud jde o hospodaření s energiemi, v posledních letech podstatně přitvrdil.

 

  • Nezdravé teplo

Český přístup k požadavkům právních předpisů týkajících se hospodaření s energiemi v rodinných a bytových domech vede k tomu, že již u nás za účelem bydlení stavíme relativně dobře zateplené a těsné budovy. Ano, je v nich teplo. Ovšem v souhrnu a obecně vzato, mají tyto nové v Česku stavěné rodinné a bytové domy nezdravé vnitřní klima!

Uvažme například, že čtyřčlenná rodina vařením, mytím, uklízením a dalšími běžnými domácnostními úkony vyprodukuje za 24 hodin v rodinném domě půl kýblu vody! Přičemž už od šedesátiprocentní vlhkosti vzduchu nastává začátek růstu plísní, některé zmutované kmeny už dneska svoje aktivity odstartují mnohem dříve… S tím souvisí fakt, že uvnitř budov všichni trávíme až 90 procent času. Proto takový důraz na kvalitu jejich prostředí.

Je naivní se domnívat, a lze to i spočítat, že budeme zejména v zimě schopni ventilovat vlhkost do exteriéru pouhým větráním okny. A to nemluvíme o ztrátách tepla, které jsou při takovém počínání obrovské. Takže je nezbytná nějaká forma větrání řízeného. A když má nastat řízené větrání, tak rozhodně zároveň s rekuperací tepla.

Pro takové řešení mluví i vysoká koncentrace snadno měřitelného oxidu uhličitého v českých domovech. Povolená koncentrace 1500 ppm (jednotka obsahující jednu objemovou část v milionu) je podle příslušných studií v interiérech překračována někdy více než dvakrát. Vede to zejména k nekvalitnímu spánku a k poruchám vylučování hormonu melatonin. To pak má velmi nepříjemné důsledky na zdraví osob, které v takovém prostředí žijí.

Vysoká koncentrace CO2 indikuje rovněž vysokou koncentraci vlhkosti, prachu, pylu, různých bio odérů, těkavých škodlivin z nábytku, textilu, i roztočů… Všechno to jsou alergeny. Jak se bránit? Řešením může být každopádně jednotka určená k řízenému větrání s rekuperací tepla.

 

  • Energický potenciál větraného vzduchu

Tyto systémy nucené ventilace se v posledních letech opravdu stávají standardním zařízením energeticky úsporných rodinných domů. Jaký je princip jejich práce? Odváděný odpadní vzduch z objektu prochází přes rekuperační výměník uvnitř vzduchotechnické jednotky, kde předehřívá z venkovního prostředí přiváděný vzduch čerstvý. Přiváděný i odváděný vzduch jsou od sebe dokonale odděleny, to aby nedocházelo ke zpětnému průniku pachů. Rekuperační výměníky dosahují vysokých účinností, špičkově až kolem devadesáti procent.

Odpadní vzduch zahřátý například na 22°C tak předehřeje venkovní přiváděný vzduch z teploty řekněme -5°C až na 20°C! Praxe jednoznačně ukazuje, že v porovnání s běžným větráním okny je tedy možné prostřednictvím rekuperace snížit provozní náklady průměrného rodinného domu řádově o tisíce korun za rok. Lhostejno, zda topíme plynem či elektřinou. Ano, odpadní teplo má ohromný energetický potenciál a získává na ceně!

Celý systém je navíc vybaven speciálními filtry, které dokážou zachytit z venku útočící prach a pyly. Tyto nečistoty by při standardním větrání okny do interiéru nepochybně mohly vniknout. Také proto je řízené větrání s rekuperací tepla, vedle jiných předností, vhodné zejména pro alergiky.

Zatím sice žádná vyhláška u nás povinnost vybavit novostavbu technologií řízeného větrání s rekuperací tepla nenařizuje, ale v souvislosti s jinými povinnostmi, už by to v praxi zvykem dávno být mělo. A také při četbě souvisejících stavebních nařízení už lze nevyhnutelnost používání takového systémového řešení jaksi mezi řádky vnímat! Existuje totiž jasně daná povinnost zajistit v každé budově kvalitní přívod čerstvého vzduchu a zejména garantovat dlouhodobě přijatelnou hladinu oxidu uhličitého. Což přirozené nárazové větrání okny skutečně schopné zajistit není.

(JS)