Frequently Asked Questions

Často
kladené otázky

Mohu nastavit směr proudění vzduchu v pokoji?

Ano, pomocí dálkového ovládání můžete nastavit žaluzie horizontálně i vertikálně.

Mohu si nainstalovat tepelné čerpadlo sám?

Tepelná čerpadla vyžadují instalaci odbornou firmou s certifikátem HVAC. Obraťte se s instalací na svého autorizovaného distributora Electrolux AirComfort.

Vyžaduje tepelné čerpadlo EcoHeat nějakou údržbu nebo výměnu filtrů?

Vnitřní jednotka obsahuje program automatického čištění. Když je přístroj vypnutý, udržuje se výměník suchý a bez zbytkové odebírané vody ze vzduchu. Tato funkce chrání proti růstu bakteriím a plísním uvnitř jednotky.

Samoudržovací schopnost tepelných čerpadel Electrolux je omezená. Tepelné čerpadlo je systémem s uzavřeným okruhem, proto stačí odborná údržba pouze jednou za dva roky. Prohlídka TČ odborníkem se doporučuje pro zachování bezchybné funkčnosti a zvýšení životnosti vašeho TČ.

Podle jakých parametrů zvolit správnou velikost jednotky TČ?

Výběr typu a velikosti jednotky je založen na více faktorech:

 • Za jakým účelem jednotku pořizuji – hlavní využití bude vytápění nebo chlazení místnosti?
 • Jak velký je váš dům/byt?
 • Jedná se o prostor členěný na pokoje, nebo o jednu velkou místnost?
 • V jakých podnebních podmínkách žijete?

Pro zvolení vhodné jednotky doporučujeme kontaktovat autorizovaného Electrolux AirComfort distributora, který navrhne jednotku na míru.

Jak se udržováním konstantní teploty šetří energie?

EcoCollection (EcoHeat, EcoDry, EcoCool) je energeticky úsporná, využívá o 56 % méně energie než konkurenční výrobky, čímž můžete ušetřit až 30 % z nákladů za elektrickou energii. EcoHeat dosahuje energetické třídy A+ + v obou režimech, jak při vytápění (SCOP), tak při chlazení (SEER: A+ +).

Plynule regulovaný chod invertorového motoru umožňuje minimalizovat spotřebu energie a teplotní výkyvy během dne, což snižuje provozní náklady. Přes Control Box pomocí Electrolux AirCare mobilní aplikaci upravíte teplotu na dálku odkudkoli těsně před příchodem domů, takže pro dosažení komfortních podmínek nemusíte vytápět a chladit celý den zbytečně.

EcoComfort produkty jsou skvělá investice pro Vaše úspory i životní prostředí.

Jakým způsobem TČ EcoHeat ohřívá nebo ochlazuje vzduch?

Oba modely TČ EcoHeat používají invertorovou technologii motoru a mají režim ochlazování i vytápění, díky čemuž Vám zajistí příjemnou teplotu v místnosti během celého roku.

Klikněte pro zobrazení videa.

Výrazné proudění vzduchu zajišťuje stabilní a komfortní teplotu v místnosti. Pro rychlejší dosažení výsledku při ochlazování vyfukovaný vzduch proudí pod stropem, zatímco v režimu vytápění směřuje teplý vzduch k podlaze a vyhřívá místnost odspodu.

 • Režim ochlazování funguje až do teplot +48 °C.
 • Díky zimní sadě tepelné čerpadlo EcoHeat pracuje i při venkovních teplotách -20 °C.
progressive airflow cooling mode heating mode

Na jakém principu TČ EcoHeat funguje?

 • Nosné médium (chladivo) odebírá energii z venkovního prostředí (vzduch), je transportováno do výparníku a tam se odpařuje.
 • Teplota takového chladiva v plynném skupenství je však stále příliš nízká, než aby se dala využít pro vytápění. Stlačením v kompresoru se teplota chladiva zvyšuje.
 • Takto zahřáté chladivo vstupuje do kondenzátoru, kde je převedeno z plynného skupenství na kapalinu, přičemž se uvolní teplo, které je předáno do okruhu vnitřní jednotky a použito pro vytápění místnosti.
 • Nakonec se chladivo vrací přes expanzní ventil, který snižuje tlak, a proces se opakuje.

V režimu chlazení, jsou obráceny role kondenzátoru a výparníku.

How it works

Jak funguje Follow-me senzor dálkového ovladače?

Teplotní čidlo je zabudováno vevnitř v dálkovém ovladači. Čidlo „cítí“ teplotu ve své blízkosti a každých 10 minut nebo po stisknutí některého z tlačítek odešle infračervený signál s vyhodnocením do vnitřní jednotky. TČ pak přizpůsobuje úroveň chodu topení /chlazení ve snaze dosažení přesné teploty podle nastavených parametrů v místě, kde je ovladač položen.

Nejčastěji používané funkce jsou pro snadnější obsluhu umístěny uprostřed ergonomicky tvarovaného dálkového ovladače

Klikněte pro zobrazení videa..

Remote

Jakým způsobem TČ čistí vzduch?

Oba modely TČ EcoHeat používají vícestupňovou Bio-HEPA filtraci.

 • Bio-HEPA filtr má vynikající čisticí schopnost – sterilizační a pohlcování prachu. Prach a bakterie se naváží na filtr, kde působením bio-baktericidní látky dojde k narušení jejich metabolismu a zamezení dalšího růstu.
 • Ion Plasma filtr je superúčinný speciálně upravený elektrostatický odlučovač prachu, který je schopen zachytit 95 % jemných částic ze vzduchu, jako jsou prach a kouř.
 • Filtr s aktivním uhlím odstraňuje zápach. Tento filtr odstraňuje kouř, výpary, a jiné plyny, které mohou ovlivit vaše pohodlí a mít špatný vliv na zdraví.
 • Jemný prachový filtr je určen k ochraně jednotky před zanesením prachem a většími částicemi, jako jsou vlasy a zvířecí alergeny.

Filtration

Jaká je hlučnost TČ EcoHeat?

EcoHeat obsahují technologicky moderní motory používané již ve většině profesionálních spotřebičů. Motory nemají uhlíky (kartáčky), čímž je jejich chod obecně tišší. Vnitřní jednotka produkuje zvuk o hladině 22 dB při nejnižších otáčkách ventilátoru.

Sound Levels

Jaké funkce nalezneme na dálkovém ovladači?

Remote Control

 • On/Off – spuštění nebo vypnutí jednotky
 • Režimy (Mode): automatická, chlazení, topení, vysoušení, ventilátor
 • Rychlost otáček ventilátoru (Fan Speed): automatická, nízká, středně nízká, střední, středně vysoká, vysoká
 • Regulace rozmezí teplot (Temp Up/Down): nastavení teploty 16 – 30 °C (režim auto: 25 °C)
 • Nastavení hodin (Clock): Stiskněte poprvé pro nastavení času, nastavte hodiny, stiskněte znovu pro potvrzení
 • Rozsvícení (Light): spouštění On nebo vypnutí Off zobrazení displeje vnitřní jednotky
 • Turbo: Maximální otáčky ventilátoru pro chlazení nebo topení
 • Ion filtr: Vypínač On/Off Plasma Ion filtrace
 • Časovač-(Timer On/Off): Přednastavení automatického chodu TČ – šipkami, zrušení nastavení – stiskem tlačítka Timer-On
 • Natočení lamel – svisle (Swing-V): pro svislý pohyb natáčení lamel – automaticky nebo manuálně
 • Natočení lamel – vodorovně (Swing-H): pro vodorovný pohyb natáčení lamel – automaticky nebo manuálně
 • Teplotní senzor (I-Feel): spouštění On nebo vypnutí Off „Follow-me“ funkce
 • Tichý (Quiet): spouštění On nebo vypnutí Off ultra-nízkých otáček ventilátoru
 • Režim spánku (Sleep mode): 3 programy chodu vhodné během spánku

Co je to zimní sada?

Zimní sada pro TČ EcoHeat (Nordic Winter Kit) je topný kabel a větší kompresor venkovní jednotky, aby se zabránilo zamrznutí zkondenzované vody v extrémně chladných podmínkách až -20 °C.

Jaký je účel vnitřní a venkovní jednotky TČ? Jsou potřeba obě dvě?

Řada TČ EcoHeat se skládá ze dvou uzavřeným okruhem vzájemně propojených částí, které jsou potřeba pro funkci vytápění/chlazení vnitřního prostoru. Vnitřní a venkovní jednotka tvoří jeden celek, jedná se o tzv. split-systém.


Výhodou split-systému je možnost volby umístění vnější a vnitřní jednotky na co nejvýhodnější místo pro maximální využití vlastností TČ. Instalaci je potřeba provést odbornou firmou s certifikátem pro montáž TČ a klimatizací.


Vnitřní jednotka funguje jako výparník.


Venkovní jednotka působí jako kompresor/kondenzátor.

← Zpět na FAQ

Mohu nastavit směr proudění vzduchu v pokoji?

Ano, pomocí dálkového ovládání můžete nastavit žaluzie horizontálně i vertikálně.

Mohu si nainstalovat klimatizaci svépomocí?

Klimatizace vyžadují instalaci odbornou firmou s certifikátem HVAC. Obraťte se s instalací na svého autorizovaného distributora Electrolux AirComfort./p>

Vyžaduje klimatizace EcoCool nějakou údržbu nebo výměnu filtrů?

Vnitřní jednotka obsahuje program automatického čištění. Když je přístroj vypnutý, udržuje se výměník suchý a bez zbytkové odebírané vody ze vzduchu. Tato funkce chrání proti růstu bakteriím a plísním uvnitř jednotky.


Samoudržovací schopnost klimatizací Electrolux je omezená. Klimatizace je systémem s uzavřeným okruhem, proto stačí odborná údržba pouze jednou za dva roky. Pravidelná prohlídka klimatizace odborníkem se doporučuje pro zachování bezchybné funkčnosti a zvýšení její životnosti.

Podle jakých parametrů zvolit správnou velikost klimatizační jednotky?

Výběr typu a velikosti jednotky je založen na více faktorech:

 • Za jakým účelem jednotku pořizuji – hlavní využití bude vytápění nebo chlazení místnosti?
 • Jak velký je váš dům/byt?
 • Jedná se o prostor členěný na pokoje, nebo o jednu velkou místnost?
 • V jakých podnebních podmínkách žijete?

Pro zvolení vhodné jednotky doporučujeme kontaktovat autorizovaného Electrolux AirComfort distributora, který navrhne jednotku na míru.

Jak se udržováním konstantní teploty šetří energie?

EcoCollection (EcoHeat, EcoDry, EcoCool) je energeticky úsporná, využívá o 56 % méně energie než konkurenční výrobky, čímž můžete ušetřit až 30 % z nákladů za elektrickou energii. EcoCool splňuje při chlazení parametry energetické třídy A+ + (SEER) a v režimu topení dosahuje průměrných hodnot A+ (SCOP).


Plynule regulovaný chod invertorového motoru umožňuje minimalizovat spotřebu energie a teplotní výkyvy během dne, což snižuje provozní náklady. Přes Control Box pomocí Electrolux AirCare mobilní aplikaci upravíte teplotu na dálku odkudkoli těsně před příchodem domů, takže pro dosažení komfortních podmínek nemusíte vytápět a chladit celý den zbytečně.


EcoComfort produkty jsou skvělá investice pro Vaše úspory i životní prostředí.

Jakým způsobem klimatizace EcoCool ochlazuje nebo ohřívá vzduch?

Všechny tři modely klimatizace EcoCool používají invertorovou technologii motoru a mají režim ochlazování i vytápění, díky čemuž Vám zajistí příjemnou teplotu v místnosti během celého roku.

Klikněte pro zobrazení videa.

Výrazné proudění vzduchu zajišťuje stabilní a komfortní teplotu v místnosti. Pro rychlejší dosažení výsledku při chlazení vyfukovaný vzduch proudí pod stropem, zatímco v režimu topení směřuje teplý vzduch k podlaze a vyhřívá místnost odspodu.

 • Ochalzovací funkce je zachována až do teplot +48 °C.
 • Topný režim funguje až do venkovní teploty -15 °C.
progressive airflow cooling mode heating mode

Na jakém principu klimatizace EcoCool funguje?

 • Nosné médium (chladivo) odebírá energii z venkovního prostředí (vzduch), je transportováno do výparníku a tam se odpařuje.
 • Teplota takového chladiva v plynném skupenství je však stále příliš nízká, než aby se dala využít pro vytápění. Stlačením v kompresoru se teplota chladiva zvyšuje.
 • Takto zahřáté chladivo vstupuje do kondenzátoru, kde je převedeno z plynného skupenství na kapalinu, přičemž se uvolní teplo, které je předáno do okruhu vnitřní jednotky a použito pro vytápění místnosti.
 • Nakonec se chladivo vrací přes expanzní ventil, který snižuje tlak, a proces se opakuje.

Chladicí režim funguje obdobně jako níže popsaný topicí režim klimatizací a TČ, jen s obrácenými rolemi kondenzátoru a výparníku.

How it works

Jak funguje Follow-me senzor dálkového ovladače?

Teplotní čidlo je zabudováno vevnitř v dálkovém ovladači. Čidlo „cítí“ teplotu ve své blízkosti a každých 10 minut nebo po stisknutí některého z tlačítek odešle infračervený signál s vyhodnocením do vnitřní jednotky. Klimatizace pak přizpůsobuje úroveň chodu topení /chlazení ve snaze dosažení přesné teploty podle nastavených parametrů v místě, kde je ovladač položen.

Nejčastěji používané funkce jsou pro snadnější obsluhu umístěny uprostřed ergonomicky tvarovaného dálkového ovladače.

Klikněte pro zobrazení videa.

Jakým způsobem klimatizace čistí vzduch?

Všechny modely klimatizací EcoCool používají vícestupňovou Bio-HEPA filtraci.

 • Bio-HEPA filtr má vynikající čisticí schopnost – sterilizační a pohlcování prachu. Prach a bakterie se naváží na filtr, kde působením bio-baktericidní látky dojde k narušení jejich metabolismu a zamezení dalšího růstu.
 • Ion Plasma filtr je superúčinný speciálně upravený elektrostatický odlučovač prachu, který je schopen zachytit 95 % jemných částic ze vzduchu, jako jsou prach a kouř.
 • Filtr s aktivním uhlím odstraňuje zápach. Tento filtr odstraňuje kouř, výpary, a jiné plyny, které mohou ovlivit vaše pohodlí a mít špatný vliv na zdraví.
 • Jemný prachový filtr je určen k ochraně jednotky před zanesením prachem a většími částicemi, jako jsou vlasy a zvířecí alergeny.

Jaká je hlučnost klimatizací EcoCool?

EcoCool obsahují technologicky moderní motory používané již ve většině profesionálních spotřebičů. Motory nemají uhlíky (kartáčky), čímž je jejich chod obecně tišší. Vnitřní jednotka produkuje zvuk o hladině 22 dB při nejnižších otáčkách ventilátoru.

Jaké funkce nalezneme na dálkovém ovladači?

 • On/Off – spuštění nebo vypnutí jednotky
 • Režimy (Mode): automatická, chlazení, topení, vysoušení, ventilátor
 • Rychlost otáček ventilátoru (Fan Speed): automatická, nízká, středně nízká, střední, středně vysoká, vysoká
 • Regulace rozmezí teplot (Temp Up/Down): nastavení teploty 16 – 30 °C (režim auto: 25 °C)
 • Nastavení hodin (Clock): Stiskněte poprvé pro nastavení času, nastavte hodiny, stiskněte znovu pro potvrzení
 • Rozsvícení (Light): spouštění On nebo vypnutí Off zobrazení displeje vnitřní jednotky
 • Turbo: Maximální otáčky ventilátoru pro chlazení nebo topení
 • Ion filtr: Vypínač On/Off Plasma Ion filtrace
 • Časovač-(Timer On/Off): Přednastavení automatického chodu TČ – šipkami, zrušení nastavení – stiskem tlačítka Timer-On
 • Natočení lamel – svisle (Swing-V): pro svislý pohyb natáčení lamel – automaticky nebo manuálně
 • Natočení lamel – vodorovně (Swing-H): pro vodorovný pohyb natáčení lamel – automaticky nebo manuálně
 • Teplotní senzor (I-Feel): spouštění On nebo vypnutí Off „Follow-me“ funkce
 • Tichý (Quiet): spouštění On nebo vypnutí Off ultra-nízkých otáček ventilátoru
 • Režim spánku (Sleep mode): 3 programy chodu vhodné během spánku

Jaký je účel vnitřní a venkovní jednotky klimatizace? Jsou potřeba obě dvě?

Řada klimatizací EcoCool se skládá ze dvou uzavřeným okruhem vzájemně propojených částí, které jsou potřeba pro funkci vytápění/chlazení vnitřního prostoru. Vnitřní a venkovní jednotka tvoří jeden celek, jedná se o tzv. split-systém.

Výhodou split-systému je možnost volby umístění vnější a vnitřní jednotky na co nejvýhodnější místo pro maximální využití vlastností klimatizace. Instalaci je potřeba provést odbornou firmou s certifikátem pro montáž TČ a klimatizací.

Vnitřní jednotka funguje jako výparník.

Venkovní jednotka působí jako kompresor/kondenzátor.

← Zpět na FAQ

Může být odtok vody z nádržky odpařovače automaticky odváděn do odpadu?

K nádobce je možno připojit vypouštěcí hadičku se sklonem k odtoku, vypouštění probíhá na základě gravitace.

Drain Hook-up

Musím vyměnit filtr?

Není potčřeba, filtr je omyvatelný! Každých 250 hodin se rozsvítí LED indikátor s připomenutím pro čištění filtru.

Čistí odvlhčovač vzduch?

Odvlhčovač snižuje vlhkost ve vaší domácnosti a zabraňuje vzniku zápachu, který způsobují plísně tvořené v podmínkách nadměrné vlhkosti. Odvlhčovače čistí vzduch také antibakteriálním sítkovým filtrem, který ze vzduchu odstraňuje bakterie, které mohou zapáchat nebo způsobovat dýchací obtíže.

Správná vzdušná vlhkost však není důležitá jen pro osoby, zvířata a rostliny. Příliš vysoká (nebo i příliš nízká) vlhkost může představovat riziko např. pro cenné kousky nábytku, zejména dřevěných objektů. Nastavte si hodnotu vlhkosti na 50 % a Vaše piano Vám za to poděkuje!

Lze přes mobilní aplikaci Electrolux AirCare regulovat také chod odvlhčovače?

Ne, aplikace Electrolux Air Care spolupracuje pouze s řadou TČ EcoHeat a klimatizacemi EcoCool za použití Control Boxu.

Jakým způsobem odvlhčovače EcoDry fungují?

Odvlhčovač snižováním/regulací vzdušné vlhkosti pomáhá udržovat Vaše domácí klima v rovnováze a prospěšné zdraví. Funguje podobně jako sušička s tepelným čerpadlem. Používá systém ochlazování přes kompresor, čímž se zajišťuje kondenzace vlhkosti. Ventilátor nasává vlhký vzduch z místnosti, který dále prochází přes studené odvlhčovací cívky, kde vzdušná vlhkost kondenzuje a lamelami, umístěnými v horní části odvlhčovače, je zpět vyfukován suchý/sušší teplý vzduch.

Odstraněná vlhkost je odváděna do nádoby zapuštěné do přední části odvlhčovače. Jakmile se nádobka naplní, je potřeba vodu vylít; pokudk ní není připojena hadička pro odtok přímo do odpadu.Upozornění: voda nasbíraná v odvlhčovači není pitná!

Jak často musím nádobku odvlhčovače vyprazdňovat?

To záleží na množství vzdušné vlhkosti a na velikosti odvlhčovaného prostoru. Modely EcoDry mají denní kondenzační kapacitu 15 a 25 litrů, zatímco nádoba pro zachycení kondenzátu má v obou případech objem 5,6 l.

Pokud se nádržka naplní do maxima, přístroj se z bezpečnostních důvodů vypne a rozsvítí se LED kontrolka upozorňující na plnou nádržku. Indikaci hladiny naplnění nádoby na kondenzát zajišťuje červený plovák viditelný okénkem vepředu na nádržce.

Nádržka se pro snadný přístup nachází na přední straně přístroje a pro lepší manipulaci je vybavena zapuštěnou výsuvnou rukojetí.

Empty dehumidifier tank

Kondenzovaná voda prošla systémem filtrů, lze ji tedy pít?

Ne, voda (kondenzát) neprošla filtrací k pročištění vody a není pitná! Nikdy byste neměli konzumovat odpadní vody.

Nicméně lze kondenzát použít jako užitkovou vodu, např. na zalévání rostlin.

Jak zvolím vhodnou velikost odvlhčovače pro své potřeby?

Pro použití ve větších místnostech nebo v místě s vysokou vzdušnou vlhkostí doporučujeme zvolit výkonnější model.

← Zpět na FAQ

Potřebuji ve svém domě WiFi připojení pro využití funkce ovládání přes Control Box?

Ne, WIFI není potřeba! Control box je ovládán GSM (SIM karta) sítí stejně jako mobilní telefon s ovládací aplikací.

Které produkty řady AirComfort spolupracují s Control Boxem?

Všechny modely TČ EcoHeat a klimatizací EcoCool jsou předem naprogramované pro práci s volitelným příslušenstvím Control. Control Box nelze spárovat s odvlhčovači EcoDry.

Zde se dozvíte více informací o Control Box.

Jak získám ovládací aplikaci Control Box pro chytré telefony (Apple a Andriod)?

Aplikaci získáte zdarma minimálně na Electrolux Air Care. Aplikace je vhodná pro výrobky Apple a Android.

← Zpět na FAQ